FOTO GALERIJA - CRKVA
 
Crkva Svetog Duha
Sakristija
Kapelanija
Crkveno zvono iz 1918. godine
Unutrašnjost crkve
Špilja
Pomoćni oltar
Glavni oltar
Kipovi
Sveti Petar
Sveti Pavao
Posljednja večera
Sveti Ćiril
Sveti Metod
Presveto trojstvo
Kapele
Kapela Srca Isusovog
Kapela Svetog Antuna
Kapela Svetog Florijana
Kapela Svetog Antuna
Križ i spomen ploča

 

© Izradio: Šimo Kladarić